Tuesday 14th August 2018,

การเงิน

Ξ Leave a comment

เครดิตบูโร คืออะไร มีประโยชน์และทำหน้าที่อย่างไร

posted by Rath
เครดิตบูโร คืออะไร มีประโยชน์และทำหน้าที่อย่างไร

เครดิตบูโร (Credit Bureau) เรามักได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ เวลาจะไปทำธุรกรรมเช่นการกู้เงิน หรือสมัครบัตรเครดิต เครดิตบูโรก็คือ หน่วยงานหรือบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมสถิติการชำระเงินของบุคคลต่าง ๆ เพื่อธนาคารนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กล่าวก็คือเป็นส่วนประวัติของการเงินของเรา เพื่อที่ธนาคารจะได้ประกอบการตัดสินใจในแง่มุมต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งมักจะนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจให้สินเชื่อ หรือทำบัตรเครดิต

โดยหากเราเป็นผู้ที่เบี้ยวการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือผ่อนชำระค่างวด อาจทำให้เรานั้นมีข้อมูลที่ไม่ดีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และจะทำให้ธนาคารผู้ตัดสินใจออกนั้นสามารถนำเราเข้าไปติดอยู่ในบัญชีดำหรือ black list ได้ ฉะนั้นการชำระหนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หากเรามีภาระแล้วจำเป็นต้องชำระให้ตรงเวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่เราจะไม่ได้มีปัญหากับทางเครดิตบูโร จนทำให้ธนาคารจับเราเข้าแบลคลิสต์ในที่สุด

โดยเครดิตบูโรนั้นเป็นเพียงหนึ่งในสิ่งที่ธนาคารจะนำมาตัดสินใจในการปล่อยกู้เท่านั้น เพราะยังมีสิ่งอื่นอีกมากที่ธนาคารจะนำมาตัดสินใจได้แก่ สิ่งที่นำมาเป็นหลักประกัน รายได้ของเราเอง หรือผู้ที่จะค้ำประกัน โดยหากเราเป็นผู้ที่มีประวัติที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็ทำให้การขอกู้นั้นง่ายมากขึ้นนั่นเอง

Share This Article

Other Article From 168HoursLife

Leave a Reply