Tuesday 14th August 2018,

สุขภาพ

Ξ Leave a comment

โรคข้ออักเสบ สาเหตุ อาการ วิธีการรักษา

posted by Rath
โรคข้ออักเสบ สาเหตุ อาการ วิธีการรักษา

โรคข้ออักเสบ (Arthritis) เป็นอาการอักเสบที่เกิดขึ้นตามข้อต่อ โดยจะมีอาการตึงและเจ็บปวดบริเวณนั้น และรุนแรงมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยสามารถจำแยกได้มากกว่า 100 ชนิด

อาการคือมีเจ็บปวดตามข้อ ตึงข้อ รวมไปถึงมีรอยแดงเกิดขึ้น รวมไปถึงเคลื่อนไหวบริเวณนั้นได้น้อยลง ประเภทของข้ออักเสบที่พบได้มากสุดคือ osteoarthritis ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ำหล่อลื่นในข้อ เมื่อช่องว่างระหว่างข้อต่อตรงนี้ลดลงทำให้เกิดการเสียดสีโดยตรงของข้อ ทำให้เกิดอาการปวด และยังมีอีกประเภทหนึ่งคือ rheumatoid ซึ่งเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายตัวเองโจมตีส่วนน้ำหล่อลื่นทำให้เกิดอาการอักเสบ

ผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคนี้มาจากหลายอย่าง เช่น

  • หากพ่อแม่หรือพี่น้องเคยเป็นโรคนี้ ผู้ที่เป็นลูกก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคข้ออักเสบบางประเภทได้เช่นเดียวกัน
  • อายุเพิ่มขึ้น มีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นโรคนี้
  • เพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคข้ออักเสบประเภท rheumatoid มากกว่าเพศชาย แต่เพศชายมีโอกาสเป็นโรคเกาต์หรือข้ออักเสบประเภทอื่น ๆ มากกว่า
  • การบาดเจ็บที่ผ่านมาซึ่งอาจเกิดจากการเล่นกีฬา อาจทำให้เกิดอาการข้ออักเสบขึ้นในส่วนนั้น ๆ ได้เช่นเดียวกัน
  • โรคอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้อรับหน้าที่หนักขึ้น (โดยเฉพาะส่วนเข่า) ทำให้มีโอกาสเป็นข้ออักเสบได้ง่ายขึ้น

การรักษานั้นหากเป็นหนักจำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย แต่หากเป็นไม่มากสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านโดยมีทางเลือกอีกหลายอย่างเช่น การฝังเข็ม การรับประทานยากลูโคซามีน (แม้ว่าจะยังถกเถียงกันว่าได้ผลหรือไม่ แต่สรุป ณ ตอนนี้คือทานดีกว่าไม่ทาน) การออกกำลังกายเช่นโยคะ สามารถทำให้ข้อยืดหยุ่นมากขึ้น รวมไปถึงการนวดเบา ๆ สามารถช่วยบรรเทาอาการได้เช่นเดียวกัน

Share This Article

Other Article From 168HoursLife

Leave a Reply