Monday 16th July 2018,

Posts by Tag: หินปูน»

สุขภาพ

คราบหินปูน สาเหตุและวิธีการป้องกัน

คราบหินปูน สาเหตุและวิธีการป้องกัน

posted by Rath

หินปูนในช่องปาก (Tartar) หรือที่เรียกกันว่าคราบหินปูน เกิดจากเศษอาหารที่ค้างอยู่ในช่องปาก ซึ่งบางครั้งเราอาจจะแปรงฟันไม่หมดหรือแปรงฟันไปไม่ถึง ซึ่งคราบหินปูนนั้นเกิดจากน้ำลายหรือแร่ธาตุของสิ่งที่เรานำเข้าไปในปาก และหากมีคราบหินปูนเกิดขึ้นบนฟันแล้ว ก็จะทำให้แบคทีเรียมารวมตัวกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งการรวมตัวของแบคทีเรียนั่นเองที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาเช่นฟันผุ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียปล่อยกรดออกมาทำลายฟัน