Monday 16th July 2018,

Posts by Tag: Canola Oil»

สุขภาพ

น้ำมันคาโนล่า คืออะไร

น้ำมันคาโนล่า คืออะไร

posted by Rath

น้ำมันคาโนลา (Canola Oil) เป็นหนึ่งในน้ำมันที่กล่าวอ้างและมีการโฆษณาอย่างมากว่าเป็นน้ำมันที่เหมาะแก่การนำมาปรุงอาหารและดีต่อสุขภาพ และเป็นหนึ่งในน้ำมันที่เข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาดแข่งกับน้ำมันอื่น ๆ เช่นน้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน หรือแม้แต่น้ำมันมะกอก