Monday 16th July 2018,

Posts by Tag: SPF»

สุขภาพ

เลือกใช้ครีมกันแดด SPF เท่าไหร่ดี ?

เลือกใช้ครีมกันแดด SPF เท่าไหร่ดี ?

posted by Rath

SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor เป็นตัวเลขที่บ่งบอกความสามารถในการป้องกันแสงแดดของครีมตัวนั้น โดยจะมีค่าตั้งแต่ 2 ไปจนถึงมากกว่า 50 โดยค่านี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ายิ่งมาก ก็จะยิ่งดีขึ้นแบบแปรผันตาม แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เช่นนั้น กล่าวคือความสามารถในการปกป้องแสงแดดระหว่าง SPF ที่มากกว่า 15 ขึ้นไปนั้นไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนัก แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างกันนั้นคือระยะเวลาที่จะทำให้คุณอยู่กลางแดดได้นานขึ้น